Đóng

HiepPhatFood Catering

Hiepphatfood Catering là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ catering trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi luôn cung cấp các giải pháp hoàn hảo trong lĩnh vực dịch vụ Catering nhằm thỏa mãn nhu cầu về suất ăn của các công ty, trường học và bệnh viện.


"Hiepphatfood Catering is a specialized enterprise providing catering services throughout the territory of Vietnam. We consistently deliver perfect solutions in the Catering field to meet the meal needs of companies, schools, and hospitals.""Chúng tôi đặt trọn tâm huyết và trí tuệ vào mỗi sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp tới khách hàng."

"We want to demonstrate passion and professionalism in every meal we provide to our customers"

"Chúng tôi chỉ sử dụng thực phẩm sạch

để bảo vệ khách hàng và cũng là bảo vệ chính chúng tôi"

"We only use fresh ingredients when preparing meals for our customers, both to protect our customers and to safeguard ourselves."

"Sự hài lòng của quý khách

là thước đo thành công của chúng tôi"

"We consider Customer Satisfaction as the measure of our success."

"Lòng yêu nghề, sự tận tâm và luôn hướng tới sự chuyên nghiệp là phẩm chất của mỗi nhân sự Hiệp Phát"

"The love for the profession and a constant pursuit of professionalism are mandatory criteria for every employee working at Hiepphatfood Catering."

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI/Our Services

Là chuyên gia trong lĩnh vực vận hành bếp ăn tập thể trong nhà máy, trường học và bệnh viện, chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện về catering, bao gồm công nghệ, qui trình, nhân sự, thiết bị và nguyên liệu. Chúng tôi cung cấp nhiều mô hình phục vụ phù hợp với đối tượng khách hàng đa dạng.

"As experts in the field of collective kitchen operations within factories, schools, and hospitals, we offer a comprehensive catering service encompassing technology, processes, personnel, equipment, and ingredients. We provide various service models tailored to a diverse range of customers."

vận hành và kiểm soát/ The Operations and Control Process

Các tiêu chuẩn, qui trình được áp dụng/The standards, processes, and certifications we apply in food processing.

Hiepphatfood Catering chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp theo tiêu chuẩn một chiều, áp dụng các qui trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO22000/2018-HACCP trong tất cả các công đoạn của dịch vụ. Chúng tôi không chỉ đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm, mà còn chú trọng đến việc đào tạo nhân viên, tuyển chọn nhà cung ứng, cải tiến liên tục trong quá trình chế biến và phục vụ suất ăn công nghiệp.

Hiepphatfood Catering processes and provides industrial meals to one-way standards, implementing strict procedures according to ISO22000/2018-HACCP standards at all stages of our service. We not only ensure the safety and quality of our products but also place a strong emphasis on staff training, supplier selection, and continuous improvement throughout the industrial meal processing and service.

Đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp - Our dedicated and professional team of employees.

Đội ngũ tại Hiepphatfood Catering được đào tạo toàn diện, duy trì thái độ thân thiện và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, tạo ra sự thoải mái và liên tục cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Đây là yếu tố cốt lõi xây dựng thương hiệu Hiepphatfood Catering, bên cạnh chất lượng sản phẩm an toàn và dinh dưỡng. Chúng tôi hướng đến việc trở thành nhà cung cấp suất ăn chuyên nghiệp và hòa hợp cho tất cả các nhóm khách hàng.”

People are the determining factor in our service – Our dedicated and professional team of employees.

Our team at Hiepphatfood Catering receives comprehensive training, maintains a friendly attitude, and always listens to our customers, creating comfort and continuously improving our service. This is the essential element that builds the Hiepphatfood Catering brand, alongside the quality of safe and nutritious products. We aim to become a professional and harmonious meal provider for all customer groups.


vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể tư vấn tới quý khách! Contact us now!

Tin tức mới/ News

Các hoạt động và định hướng của Hiepphatfood Catering

The activities and direction of Hiepphatfood Catering.

CONTACT FOR MORE INFORMATION

LIÊN HỆ NGAY/CONTACT NOW
Hotline Tư Vấn Về Dịch Vụ
Chat Facebook
  • Chào bạn, vui lòng liên hệ 1900638027 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh hơn!

  • Bạn cần hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay