Đóng

Tin tức

越南工业餐饮介绍 (2023).

越南工业餐饮介绍 (2023). 尊敬的客户, 范普食品有限公司(HiepPhatFood Catering)专业提供越南的工业餐饮和专业餐饮服务。我们目前服务于超过45家大型企业客户,自豪地为越南各地的学校、医院、工厂和企业提供服务。我们的客户群体都是全球有声望、规模庞大的企业集团和企业。 我们提供多种不同的餐饮服务和解决方案,适用于您企业内的各种生产模式和学校环境。 我们承诺遵守ISO 22000:2018-HACCP、5Q和6S等标准,确保从原料选择、设备管理、食品质量维护到客户服务过程都严格、专业地控制。 我们期待着在未来为您提供服务的机会。 敬请关注, [签名] 公司总经理 胡志明市,2016年7月16日   范普食品有限公司 HIEPPHATFOOD COMPANY LIMITED 企业注册号:0313910663 地址:胡志明市霍克门区巴甸社區后连路65/10E号 […]

3 Tháng Chín, 2023

Hotline Tư Vấn Về Dịch Vụ
Chat Facebook
  • Chào bạn, vui lòng liên hệ 1900638027 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh hơn!

  • Bạn cần hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay